Decyzja o zakupie domu, jak i mieszkania jest jedną z ważniejszych w życiu każdej rodziny. Przy aktualnych cenach powierzchni mieszkaniowej jesteśmy zmuszeni do zaciągnięcia zobowiązania finansowego, które możemy spłacać nawet przez kilkadziesiąt lat. Dlatego, tak ważne jest, aby wybór kredytu hipotecznego nie był przypadkiem.

Wiarygodność w oczach banku

Pierwszą rzeczą, jaką należy ustalić jest zdolność kredytowa, jaką posiadamy. Zgodnie z polskim ustawodawstwem żadna instytucja bankowa nie może udzielić nam kredytu bez sprawdzenia naszej zdolności kredytowej. Jest ona analizowana dwupłaszczyznowo. Z jednej strony bank sprawdza potencjalny kredytobiorca posiada regularny dochód, a jeżeli tak, to czy jest on wystarczająco wysoki, aby pokrywać raty kredytu. Z drugiej strony bank sprawdza naszą chęć, wolę do spłacania kredytu. Jest to bardzo subiektywna analiza kredytobiorcy, mająca odpowiedzieć, że będzie on dążył, w każdych okolicznościach do spłaty zobowiązania.

Zdolność kredytowa, jako zdolność do spłaty

Aby określić naszą zdolność do spłaty kredytu bank w pierwszej kolejności dokonuje analizy naszych przychodów, ze świadczonej pracy, z działalności gospodarczej, jeżeli takową prowadzimy oraz pozostałe długoterminowe przychody. Warto nadmienić, że choć takie świadczenia, jak 500+ mogą być przez bank uznawane w przypadku ubiegania się między innymi o kredyt gotówkowy, to nie ma ono znaczenia w przypadku wniosku o kredyt na zakup nowego mieszkania. Z perspektywy banku jest to świadczenie tymczasowe.

Bank podda też dokładnej analizie wszystkie rozchody w gospodarstwie domowym. Uwzględnione zostaną między innymi wydatki na czynsz, media, jedzenie, edukacje itp. Uwzględnione zostaną również wszystkie ewentualne zobowiązania finansowe na rzecz osób trzecich takie jak, zasądzone alimenty na rzecz dzieci czy też zaciągnięte kredyty. W przypadku posiadania działalności gospodarczej ta zostanie poddana analizie oceniającej jej perspektywy.

Zdolność, jako chęć do spłaty kredytu

Analizie zostanie również poddana zdolność kredytowa rozumiana, jako chęć do spłaty zobowiązania. Kryteria zgodnie z którymi sprawdzany będzie potencjalny kredytobiorca są stosunkowo subiektywne, jednakże wszystkie banki posiadają część wspólną analizy, jaką jest sprawdzenie naszej historii kredytowej, czy znajdujemy się na liście dłużników, jakie posiadamy wykształcenie, stanowisko pracy, rodzaj umowy z pracodawcą, a nawet nasz stan cywilny. Wszystkie z tych czynników pośrednio lub bezpośrednio mają wskazać czy będziemy sumiennym i terminowym kredytobiorcą.

Odpowiednia oferta

Jeżeli więc sprawdziliśmy swoją zdolność kredytową za pomocą kalkulatora oferowanego przez bank online możemy zastanowić się, jak powinien wyglądać wybór kredytu hipotecznego. Najważniejszą rzeczą, o jakiej powinniśmy pamiętać, jest realny oprocentowanie kredytu w skali roku. Banki kuszą niskim oprocentowaniem kredytu, jednak jest to jedna z wielu opłat, które będą uiszczane w okresie kredytowania. Prócz oprocentowania musimy przygotować się na różnorodne marże, prowizje, ubezpieczenia oraz dodatkowe opłaty zawarte w podpisywanej umowie.